𝐔𝐍𝐂𝐇𝐀𝐑𝐓𝐄𝐃

𝚖𝚎𝚊𝚗𝚒𝚗𝚐 : 𝚗𝚘𝚝 𝚖𝚊𝚛𝚔𝚎𝚍 𝚘𝚗 𝚊𝚗𝚢 𝚖𝚊𝚙𝚜

پست شده در
views : ۲۲۲
Publish at :
Follow Me

𝙷𝚒

𝓌ℯ𝓁𝒸ℴ𝓂ℯ

​​​​​​

 

Notes ۰
پست شده در
views : ۲۲۲
Publish at :
Follow Me

𝙷𝚒

𝙷𝚒

𝓌ℯ𝓁𝒸ℴ𝓂ℯ

​​​​​​

 

𝓌ℯ𝓁𝒸ℴ𝓂ℯ

​​​​​​

 

Notes ۰
𝙷𝚒

𝙷𝚒

𝙷𝚒

𝓌ℯ𝓁𝒸ℴ𝓂ℯ

​​​​​​

 

𝓌ℯ𝓁𝒸ℴ𝓂ℯ

​​​​​​

 

Notes ۰
پست شده در Friday, 23 September 2022
views : ۳۹
Publish at : 08:02
Follow Me

Big hug

تو سریال ویچر یه شخصیتی بود که می‌گفت: 

امید تنها چیزیه که تو رو تو بدترین شرایط به زنده موندن وصلت میکنه .... درسته یچیز واهمه ولی بازهم کمک میکنه 

 

 ( شمار بارهایی که این چند روز بغضم گرفته و من بهش توجهی نکردم از دستم در رفته 

ولی میدونید؟ من میگم حتی وقتی این وضعیت درست شد .... زندگی یه نوجوونی دیگه به هممون بدهکاره ...... اون زمان من به شخصه با همه < فارق از جنسیت>  وقت میگذرونم و تمام وقتم رو صرف شاد بودن میکنم )

 

+ Big hug  ..... و خیلی مراقب خودتون باشید

+  اگر نت وصل شد انیمیشن luck رو ببینید .... شاید یکن حال و هواتون رو عوض کنه 

Notes ۲
پست شده در Friday, 23 September 2022
views : ۳۹
Publish at : 08:02
Follow Me

Big hug

Big hug

تو سریال ویچر یه شخصیتی بود که می‌گفت: 

امید تنها چیزیه که تو رو تو بدترین شرایط به زنده موندن وصلت میکنه .... درسته یچیز واهمه ولی بازهم کمک میکنه 

 

 ( شمار بارهایی که این چند روز بغضم گرفته و من بهش توجهی نکردم از دستم در رفته 

ولی میدونید؟ من میگم حتی وقتی این وضعیت درست شد .... زندگی یه نوجوونی دیگه به هممون بدهکاره ...... اون زمان من به شخصه با همه < فارق از جنسیت>  وقت میگذرونم و تمام وقتم رو صرف شاد بودن میکنم )

 

+ Big hug  ..... و خیلی مراقب خودتون باشید

+  اگر نت وصل شد انیمیشن luck رو ببینید .... شاید یکن حال و هواتون رو عوض کنه 

تو سریال ویچر یه شخصیتی بود که می‌گفت: 

امید تنها چیزیه که تو رو تو بدترین شرایط به زنده موندن وصلت میکنه .... درسته یچیز واهمه ولی بازهم کمک میکنه 

 

 ( شمار بارهایی که این چند روز بغضم گرفته و من بهش توجهی نکردم از دستم در رفته 

ولی میدونید؟ من میگم حتی وقتی این وضعیت درست شد .... زندگی یه نوجوونی دیگه به هممون بدهکاره ...... اون زمان من به شخصه با همه < فارق از جنسیت>  وقت میگذرونم و تمام وقتم رو صرف شاد بودن میکنم )

 

+ Big hug  ..... و خیلی مراقب خودتون باشید

+  اگر نت وصل شد انیمیشن luck رو ببینید .... شاید یکن حال و هواتون رو عوض کنه 

Notes ۲
Big hug

Big hug

Big hug

تو سریال ویچر یه شخصیتی بود که می‌گفت: 

امید تنها چیزیه که تو رو تو بدترین شرایط به زنده موندن وصلت میکنه .... درسته یچیز واهمه ولی بازهم کمک میکنه 

 

 ( شمار بارهایی که این چند روز بغضم گرفته و من بهش توجهی نکردم از دستم در رفته 

ولی میدونید؟ من میگم حتی وقتی این وضعیت درست شد .... زندگی یه نوجوونی دیگه به هممون بدهکاره ...... اون زمان من به شخصه با همه < فارق از جنسیت>  وقت میگذرونم و تمام وقتم رو صرف شاد بودن میکنم )

 

+ Big hug  ..... و خیلی مراقب خودتون باشید

+  اگر نت وصل شد انیمیشن luck رو ببینید .... شاید یکن حال و هواتون رو عوض کنه 

تو سریال ویچر یه شخصیتی بود که می‌گفت: 

امید تنها چیزیه که تو رو تو بدترین شرایط به زنده موندن وصلت میکنه .... درسته یچیز واهمه ولی بازهم کمک میکنه 

 

 ( شمار بارهایی که این چند روز بغضم گرفته و من بهش توجهی نکردم از دستم در رفته 

ولی میدونید؟ من میگم حتی وقتی این وضعیت درست شد .... زندگی یه نوجوونی دیگه به هممون بدهکاره ...... اون زمان من به شخصه با همه < فارق از جنسیت>  وقت میگذرونم و تمام وقتم رو صرف شاد بودن میکنم )

 

+ Big hug  ..... و خیلی مراقب خودتون باشید

+  اگر نت وصل شد انیمیشن luck رو ببینید .... شاید یکن حال و هواتون رو عوض کنه 

Notes ۲
پست شده در Wednesday, 14 September 2022
views : ۳۱
Publish at : 07:14
Follow Me

#note 06

اگر افکار قدرت کشتن داشتن تا حالا خیلی از افراد دنیا توسط من به طرز دردناکی کشته شده بودن 

اما خب اگر افکار قدرت کشتن دارند باید قدرت بهبود بخشیدن نیز داشته باشند.

چون خیلی از آدما ممکنه در لحظه مستحق مردن باشن اما لحظه ای بعد وقتی فکرشو میکنی فقط باید فراموششون کنی 

 

 

Notes ۲
پست شده در Wednesday, 14 September 2022
views : ۳۱
Publish at : 07:14
Follow Me

#note 06

#note 06

اگر افکار قدرت کشتن داشتن تا حالا خیلی از افراد دنیا توسط من به طرز دردناکی کشته شده بودن 

اما خب اگر افکار قدرت کشتن دارند باید قدرت بهبود بخشیدن نیز داشته باشند.

چون خیلی از آدما ممکنه در لحظه مستحق مردن باشن اما لحظه ای بعد وقتی فکرشو میکنی فقط باید فراموششون کنی 

 

 

اگر افکار قدرت کشتن داشتن تا حالا خیلی از افراد دنیا توسط من به طرز دردناکی کشته شده بودن 

اما خب اگر افکار قدرت کشتن دارند باید قدرت بهبود بخشیدن نیز داشته باشند.

چون خیلی از آدما ممکنه در لحظه مستحق مردن باشن اما لحظه ای بعد وقتی فکرشو میکنی فقط باید فراموششون کنی 

 

 

Notes ۲
#note 06

#note 06

#note 06

اگر افکار قدرت کشتن داشتن تا حالا خیلی از افراد دنیا توسط من به طرز دردناکی کشته شده بودن 

اما خب اگر افکار قدرت کشتن دارند باید قدرت بهبود بخشیدن نیز داشته باشند.

چون خیلی از آدما ممکنه در لحظه مستحق مردن باشن اما لحظه ای بعد وقتی فکرشو میکنی فقط باید فراموششون کنی 

 

 

اگر افکار قدرت کشتن داشتن تا حالا خیلی از افراد دنیا توسط من به طرز دردناکی کشته شده بودن 

اما خب اگر افکار قدرت کشتن دارند باید قدرت بهبود بخشیدن نیز داشته باشند.

چون خیلی از آدما ممکنه در لحظه مستحق مردن باشن اما لحظه ای بعد وقتی فکرشو میکنی فقط باید فراموششون کنی 

 

 

Notes ۲
پست شده در Saturday, 10 September 2022
views : ۱۱
Publish at : 05:06
Follow Me

#Note05

تو اون روزایی که از همه آدمای اطرافم متنفرم 

دفترچه اسکچم نقطه save place منه 

این چند وقت نقاشی کردن جوری آرومم کرده که هیچی و هیچکس نتونسته اینکارو برام بکنه 

 

 

 

 

Notes ۱
پست شده در Saturday, 10 September 2022
views : ۱۱
Publish at : 05:06
Follow Me

#Note05

#Note05

تو اون روزایی که از همه آدمای اطرافم متنفرم 

دفترچه اسکچم نقطه save place منه 

این چند وقت نقاشی کردن جوری آرومم کرده که هیچی و هیچکس نتونسته اینکارو برام بکنه 

 

 

 

 

تو اون روزایی که از همه آدمای اطرافم متنفرم 

دفترچه اسکچم نقطه save place منه 

این چند وقت نقاشی کردن جوری آرومم کرده که هیچی و هیچکس نتونسته اینکارو برام بکنه 

 

 

 

 

Notes ۱
#Note05

#Note05

#Note05

تو اون روزایی که از همه آدمای اطرافم متنفرم 

دفترچه اسکچم نقطه save place منه 

این چند وقت نقاشی کردن جوری آرومم کرده که هیچی و هیچکس نتونسته اینکارو برام بکنه 

 

 

 

 

تو اون روزایی که از همه آدمای اطرافم متنفرم 

دفترچه اسکچم نقطه save place منه 

این چند وقت نقاشی کردن جوری آرومم کرده که هیچی و هیچکس نتونسته اینکارو برام بکنه 

 

 

 

 

Notes ۱
پست شده در Friday, 9 September 2022
views : ۳۵
Publish at : 12:39
Follow Me

#017

 

میدونید یه حس عجیبی نسبت به امروز دارم از اون حسابی که وقتی صبح قبل طلوع بلند میشی و تا الانش همچی خوب پیش رفته 

یا شایدم بخاطر بوی سمه که همش داره تو مغزم میپیچه 

( اینجارو سم پاشی کردن سوسک نیاد منو بخوره XD )

در راستای اون نقاشی‌اش که گفتم همرو با مداد کشیدم 

داشتم به مامانم نشون میدادم که برگشت گفت : چرا هیچکدوم کامل نیست 

و من براش توضیح دادم که قرار بعدا کاملشو کنم 

میدونید جوابش چی بود ؟ 

گفت:  یا الان انجامش بده یا هیچوقت 

تا شده هممون بدون استثنا هممون ... یه کاری رو به شنبه بعدی ، جمعه بعدی ، دوشنبه بعدی مکول کرده باشیم 

پس من ازتون درخواست میکنم .... در لحظه زندگی کنید .... جوری زندگی کنید که فقط بیست و چهار ساعت دیگه براتون مونده 

اونوقته که از تک تک لحظه هاتون لذت می‌برید 

_ یکی به خودم بگه اینو 

_ الانم نشستم رنگ خشک بشه برم بقیشو کامل کنم 

 

 

Notes ۴
پست شده در Friday, 9 September 2022
views : ۳۵
Publish at : 12:39
Follow Me

#017

#017

 

میدونید یه حس عجیبی نسبت به امروز دارم از اون حسابی که وقتی صبح قبل طلوع بلند میشی و تا الانش همچی خوب پیش رفته 

یا شایدم بخاطر بوی سمه که همش داره تو مغزم میپیچه 

( اینجارو سم پاشی کردن سوسک نیاد منو بخوره XD )

در راستای اون نقاشی‌اش که گفتم همرو با مداد کشیدم 

داشتم به مامانم نشون میدادم که برگشت گفت : چرا هیچکدوم کامل نیست 

و من براش توضیح دادم که قرار بعدا کاملشو کنم 

میدونید جوابش چی بود ؟ 

گفت:  یا الان انجامش بده یا هیچوقت 

تا شده هممون بدون استثنا هممون ... یه کاری رو به شنبه بعدی ، جمعه بعدی ، دوشنبه بعدی مکول کرده باشیم 

پس من ازتون درخواست میکنم .... در لحظه زندگی کنید .... جوری زندگی کنید که فقط بیست و چهار ساعت دیگه براتون مونده 

اونوقته که از تک تک لحظه هاتون لذت می‌برید 

_ یکی به خودم بگه اینو 

_ الانم نشستم رنگ خشک بشه برم بقیشو کامل کنم 

 

 

 

میدونید یه حس عجیبی نسبت به امروز دارم از اون حسابی که وقتی صبح قبل طلوع بلند میشی و تا الانش همچی خوب پیش رفته 

یا شایدم بخاطر بوی سمه که همش داره تو مغزم میپیچه 

( اینجارو سم پاشی کردن سوسک نیاد منو بخوره XD )

در راستای اون نقاشی‌اش که گفتم همرو با مداد کشیدم 

داشتم به مامانم نشون میدادم که برگشت گفت : چرا هیچکدوم کامل نیست 

و من براش توضیح دادم که قرار بعدا کاملشو کنم 

میدونید جوابش چی بود ؟ 

گفت:  یا الان انجامش بده یا هیچوقت 

تا شده هممون بدون استثنا هممون ... یه کاری رو به شنبه بعدی ، جمعه بعدی ، دوشنبه بعدی مکول کرده باشیم 

پس من ازتون درخواست میکنم .... در لحظه زندگی کنید .... جوری زندگی کنید که فقط بیست و چهار ساعت دیگه براتون مونده 

اونوقته که از تک تک لحظه هاتون لذت می‌برید 

_ یکی به خودم بگه اینو 

_ الانم نشستم رنگ خشک بشه برم بقیشو کامل کنم 

 

 

Notes ۴
#017

#017

#017

 

میدونید یه حس عجیبی نسبت به امروز دارم از اون حسابی که وقتی صبح قبل طلوع بلند میشی و تا الانش همچی خوب پیش رفته 

یا شایدم بخاطر بوی سمه که همش داره تو مغزم میپیچه 

( اینجارو سم پاشی کردن سوسک نیاد منو بخوره XD )

در راستای اون نقاشی‌اش که گفتم همرو با مداد کشیدم 

داشتم به مامانم نشون میدادم که برگشت گفت : چرا هیچکدوم کامل نیست 

و من براش توضیح دادم که قرار بعدا کاملشو کنم 

میدونید جوابش چی بود ؟ 

گفت:  یا الان انجامش بده یا هیچوقت 

تا شده هممون بدون استثنا هممون ... یه کاری رو به شنبه بعدی ، جمعه بعدی ، دوشنبه بعدی مکول کرده باشیم 

پس من ازتون درخواست میکنم .... در لحظه زندگی کنید .... جوری زندگی کنید که فقط بیست و چهار ساعت دیگه براتون مونده 

اونوقته که از تک تک لحظه هاتون لذت می‌برید 

_ یکی به خودم بگه اینو 

_ الانم نشستم رنگ خشک بشه برم بقیشو کامل کنم 

 

 

 

میدونید یه حس عجیبی نسبت به امروز دارم از اون حسابی که وقتی صبح قبل طلوع بلند میشی و تا الانش همچی خوب پیش رفته 

یا شایدم بخاطر بوی سمه که همش داره تو مغزم میپیچه 

( اینجارو سم پاشی کردن سوسک نیاد منو بخوره XD )

در راستای اون نقاشی‌اش که گفتم همرو با مداد کشیدم 

داشتم به مامانم نشون میدادم که برگشت گفت : چرا هیچکدوم کامل نیست 

و من براش توضیح دادم که قرار بعدا کاملشو کنم 

میدونید جوابش چی بود ؟ 

گفت:  یا الان انجامش بده یا هیچوقت 

تا شده هممون بدون استثنا هممون ... یه کاری رو به شنبه بعدی ، جمعه بعدی ، دوشنبه بعدی مکول کرده باشیم 

پس من ازتون درخواست میکنم .... در لحظه زندگی کنید .... جوری زندگی کنید که فقط بیست و چهار ساعت دیگه براتون مونده 

اونوقته که از تک تک لحظه هاتون لذت می‌برید 

_ یکی به خودم بگه اینو 

_ الانم نشستم رنگ خشک بشه برم بقیشو کامل کنم 

 

 

Notes ۴
پست شده در Thursday, 8 September 2022
views : ۲۵
Publish at : 03:40
Follow Me

#016

شرح تایمی که گذشت 

Notes ۰
پست شده در Thursday, 8 September 2022
views : ۲۵
Publish at : 03:40
Follow Me

#016

#016

شرح تایمی که گذشت 

دیگه خودتون میدونید من چقدر تو منتشر کردن گشادم یعنی یه ایده ای میاد تو ذهنت می‌نویسیش بعد به مرحله انتشار ... اگر گفتید چی ؟ نمیرسه 

بحرحال از آخرین پست وی نزدیک نه یا ده تا پست نوشتم ولی هنوز آماده منتشر کردنشون نیستم 

بهش میگن بیماری روحی یک نویسنده احتمالا هم الان نوع یکش رو دارم .... T_T 

 

تو این تایمی که نبودم بعد مدت ها دوتا فیلم قشنگ دیدم جدی میگم واقعا قشنگ بودن چون از اونجایی که من استعداد خاصی تو پیدا کردن غم انگیز ترین ، شکه کننده ترین و ابدوخیاری ترین فیلما رو دارم این حق رو به خودم میدم که وقتی فیلم قشنگ میبینم یکم شکه بشم ....

اسم فیلمش purple heart بود 

واقعا قشنگ بود .... 

داستانش درباره یه دختره به اسم کَسی و یه پسره به اسمه لوک ه .... پسره قراره اعزام بشه به عراق و دختره دلش میخواد یه خواننده معروف بشه اینا مثل هر کاپل دیگه ای اول کار در حال پریدن و دریدن همدیگه اند اما از یجای داستان اینا باهم ازدواج میکنن تا دولت رو بپیچونن چون هردوشون به پول نیاز داشتن 

فکت جالبی که از توی فیلم فهمیدم اینه که purple heart یا همون قلب بنفش یه نشانه که اگر افراد ارتشی و نظامی هنگام انجام وظیفه صدمه ببینن بهشون اهدا میشه "یجورایی معنی اینو میده که همه مردم بابات خدمتت ازت ممنونن" 

*-* 

 

راستی دوستان دیروز روز وبلاگ نویسی بوده 

روز همه بچه های بیان مبارک باشه 

دیروز روزی بوده که ازتون برای نوشتن پست های کوتاه و بلند و به اشتراک گذاشتن استعداد نویسندگی تون با بقیه به نام یه وبلا‌گ نویس جوان ازتون تقدیر شده ....

بگذریم...

دیشب داشتم اسکچ میزدم 

نزدیک به دو سه صفحه ای شد ولی هنوز طرح همشون با مدادن... میخواستم پر رنگشون کنم و همچنین رنگ  آمیزی ولی به سرم زد و با خودم گفتم بیا و بزارشون برای تایم مدرسه ... همون موقعی  که سر کلاس حوصلت سر میره ....

البته که من هیچوقت فراموش نمیکنم از آرتیست مورد علاقم هم اسکچ بکشم و همون دیشب یدونه از جی هوپ کشیدم یعنی درواقع از جک 

ببینم شما هم بعد از جک دیگه قرار نیست هوبی سان شایانی رو بپذیرید یا من فقط این تصمیم رو گرفتم :) 

امروز دارم میرم بدرقه دوستم داره میره خارج از کشور ..... واقعا قراره دلم براش تنگ بشه T_T 

کل هفته رو داشتم به این فکر میکردم چی برای یادگیری بهش بدم که تهش نتیجه شد یه گردنبند سنگ اماتیست و یه دستبند با همون تم رنگی ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.ن : یادم رفت بپرسم حالتون چطوره ؟ 

پ.ن 2 : امروز رفتم گوشمو سوراخ کردم  :) 

 

Notes ۰
#016

#016

#016

شرح تایمی که گذشت 

دیگه خودتون میدونید من چقدر تو منتشر کردن گشادم یعنی یه ایده ای میاد تو ذهنت می‌نویسیش بعد به مرحله انتشار ... اگر گفتید چی ؟ نمیرسه 

بحرحال از آخرین پست وی نزدیک نه یا ده تا پست نوشتم ولی هنوز آماده منتشر کردنشون نیستم 

بهش میگن بیماری روحی یک نویسنده احتمالا هم الان نوع یکش رو دارم .... T_T 

 

تو این تایمی که نبودم بعد مدت ها دوتا فیلم قشنگ دیدم جدی میگم واقعا قشنگ بودن چون از اونجایی که من استعداد خاصی تو پیدا کردن غم انگیز ترین ، شکه کننده ترین و ابدوخیاری ترین فیلما رو دارم این حق رو به خودم میدم که وقتی فیلم قشنگ میبینم یکم شکه بشم ....

اسم فیلمش purple heart بود 

واقعا قشنگ بود .... 

داستانش درباره یه دختره به اسم کَسی و یه پسره به اسمه لوک ه .... پسره قراره اعزام بشه به عراق و دختره دلش میخواد یه خواننده معروف بشه اینا مثل هر کاپل دیگه ای اول کار در حال پریدن و دریدن همدیگه اند اما از یجای داستان اینا باهم ازدواج میکنن تا دولت رو بپیچونن چون هردوشون به پول نیاز داشتن 

فکت جالبی که از توی فیلم فهمیدم اینه که purple heart یا همون قلب بنفش یه نشانه که اگر افراد ارتشی و نظامی هنگام انجام وظیفه صدمه ببینن بهشون اهدا میشه "یجورایی معنی اینو میده که همه مردم بابات خدمتت ازت ممنونن" 

*-* 

 

راستی دوستان دیروز روز وبلاگ نویسی بوده 

روز همه بچه های بیان مبارک باشه 

دیروز روزی بوده که ازتون برای نوشتن پست های کوتاه و بلند و به اشتراک گذاشتن استعداد نویسندگی تون با بقیه به نام یه وبلا‌گ نویس جوان ازتون تقدیر شده ....

بگذریم...

دیشب داشتم اسکچ میزدم 

نزدیک به دو سه صفحه ای شد ولی هنوز طرح همشون با مدادن... میخواستم پر رنگشون کنم و همچنین رنگ  آمیزی ولی به سرم زد و با خودم گفتم بیا و بزارشون برای تایم مدرسه ... همون موقعی  که سر کلاس حوصلت سر میره ....

البته که من هیچوقت فراموش نمیکنم از آرتیست مورد علاقم هم اسکچ بکشم و همون دیشب یدونه از جی هوپ کشیدم یعنی درواقع از جک 

ببینم شما هم بعد از جک دیگه قرار نیست هوبی سان شایانی رو بپذیرید یا من فقط این تصمیم رو گرفتم :) 

امروز دارم میرم بدرقه دوستم داره میره خارج از کشور ..... واقعا قراره دلم براش تنگ بشه T_T 

کل هفته رو داشتم به این فکر میکردم چی برای یادگیری بهش بدم که تهش نتیجه شد یه گردنبند سنگ اماتیست و یه دستبند با همون تم رنگی ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.ن : یادم رفت بپرسم حالتون چطوره ؟ 

پ.ن 2 : امروز رفتم گوشمو سوراخ کردم  :) 

 

Notes ۰
پست شده در Monday, 29 August 2022
views : ۳۱
Publish at : 08:56
Follow Me

اهم اوهوم

گایز اون بالای وب دو تا بخش گذاشتم 

Book review  

Movies 

بی زحمت یه چک کنید اگر خوشتون اومد همکاری کنید ^-^ 

Notes ۱
پست شده در Monday, 29 August 2022
views : ۳۱
Publish at : 08:56
Follow Me

اهم اوهوم

اهم اوهوم

گایز اون بالای وب دو تا بخش گذاشتم 

Book review  

Movies 

بی زحمت یه چک کنید اگر خوشتون اومد همکاری کنید ^-^ 

گایز اون بالای وب دو تا بخش گذاشتم 

Book review  

Movies 

بی زحمت یه چک کنید اگر خوشتون اومد همکاری کنید ^-^ 

Notes ۱
اهم اوهوم

اهم اوهوم

اهم اوهوم

گایز اون بالای وب دو تا بخش گذاشتم 

Book review  

Movies 

بی زحمت یه چک کنید اگر خوشتون اومد همکاری کنید ^-^ 

گایز اون بالای وب دو تا بخش گذاشتم 

Book review  

Movies 

بی زحمت یه چک کنید اگر خوشتون اومد همکاری کنید ^-^ 

Notes ۱
پست شده در Friday, 26 August 2022
views : ۳۳
Publish at : 11:21
Follow Me

" نوزده سوال مرینا "

۱. خودت را معرفی کن.

به نام خداوند منان 

فیرا ام در حال حاضر 16 سال و 6 ماهمه میرم یازدهم 

یه داداش کوچکتر دارم  ریاضی فیزیک میخونم  معتاد کتاب و قهوه ام 

اکثر اوقات در حال اسکچ زدن رو کاغذ و دستمم 

موهام فره و دندونام ارتودنسی شدس اوتاکو ام و از گوش دادن جاز لذت میبرم 

۲. یک چیزی را نام ببر که در آن خوب هستی.

اممم نقاشی کردن 

اورثینک کردن تا وقتی مغزم ارور بده 

۳. رنگ موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

خاکستری مشکی و گاهی اوقات هم آبی 

کلا تم رنگ های سرد و رنگ های ابرنگی  

۴. داستان پشت اسمت چیست؟

فیرا شخصیت اصلی کتاب درباری از خار و رز عه 

وقتی کوچکتر بودم انقدر این شخص رو بخاطر شجاعتش تحسین میکردم که 

اسمش اسمم شد و از اون موقع هم روم مونده 

۵. دوست داری به کدام کشور سفر کنی و چرا؟

دیگه ژاپن رو همه‌ میخوان برن پس من هم از این قاعده مستثنا نیستم 

بعد از ژاپن تو کشور عزیز فرانسه و مصر مور علاقه های من هستن 

۶. کارتون موردعلاقه‌ات چیست؟

تیزپا ، عصر یخبندان ، باگز بانی و گربه چکمه پوش 

۷. می‌خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟

سخت ترین سوالی که درحال حاضر میتونید از من بپرسید همینه 

تصمیم گرفتم دانشگاه گرافیک بخونم پس احتمالا به نقاشی مربوطه 

۸. نکته موردعلاقه‌ات درباره دانشگاه چیست؟

  درسای اختصاصی

اینکه دیگه دخترا و پسرا جدا نیستن و میتونی با همه ارتباط داشته باشی 

۹. فصل موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

یعنی جوری که من زمستون رو دوست دارم زمستون خودش رو دوست نداره 

هوای سرد و ابری رو با هیچ چیز عوض نمی‌کنم 

این حسی که انگشتات یخ بزنن و مجبوری دستکش بپوشی رو خیلی دوست دارم 

خودم متولد این فصلم 

۱۰. غذای موردعلاقه‌ات چیست؟

اصولا آدم شکمویی نیستم ولی هر غذایی که توش پنیر پیتزا و قارچ داشته باشه 

میتونه دل منو بدست بیاره خلاصه بگم : نودل / پیتزا / ماکارونی و پنیر 

۱۱. از چه چیزی می‌ترسی و چرا؟

قبلا فکر میکردم از حشرات میترسم ولی اشتباه میکردم 

من از نوعی موجودات میترسم که تعداد دست و پاهای زیاری داشته باشن 

یعنی بیشتر از چهارتا دست و پا 

هزارپا / عنکبوت / و هر موجود دیگه ای که بنظرتون میرسه 

چندبار تو گوگل راجبش سرچ کردم ولی ظاهرا اسم علمی برای این ترس من وجود نداره 

۱۲. دوست داشتی حیوان خانگی داشتی؟

البته .... چرا که نه 

کی دلش میاد از نگه داشتن یه گربه بگذره :) 

۱۳. تعطیلات موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

روزی تعطیلی که بتونم به همه کارهایی که برنامه ریزی کردم برسم 

روز مورد علاقه من میشه 

۱۴. یک فانتزی موردعلاقه‌ات را بنویس.

آخر زمان : رشد گیاهان زیاد بشه و مردم برای زندگی زیر زمین میون یه عالمه ریشه یا بالا ترین نقطه روی درختا خونه بسازن 

۱۵. لباس موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

استایل های گرنچ/ تی شرت گشاد لباسای چهارخونه، شلوار و جلیقه لی، بوت های گنده ، کلاه پاکتی و ...

۱۶. بزرگترین رویایت برای آینده چیست؟

آدم موفقی بشم حالا تو هر زمینه که دلم خواست 

۱۷. پنج‌تا چیز جالب درباره من:

یک : بلدم کیک های خوشمزه بپزم 

دو : دقیقا روی مچ پای چپم یه خال دارم 

سه : هرجا برم یه کتاب همراهمه 

چهار : اکثرا روی دستم با خودکار یچیزی میکشم 

پنج : 

۱۸. چه چیزی خوشحالت می‌کند؟

در حال حاضر هیچی 

۱۹. چه چیزی ناراحتت می‌کند؟

قضاوت کردن / شدن 

آدمای دو رو 

وضعیت دنیا 

 

پ.ن :  منبع

 

+ اولین پست تو ادرس جدید 

++ ایگنور کنید ایگنورتون میکنم *چاقو 

Notes ۲
پست شده در Friday, 26 August 2022
views : ۳۳
Publish at : 11:21
Follow Me

" نوزده سوال مرینا "

" نوزده سوال مرینا "

۱. خودت را معرفی کن.

به نام خداوند منان 

فیرا ام در حال حاضر 16 سال و 6 ماهمه میرم یازدهم 

یه داداش کوچکتر دارم  ریاضی فیزیک میخونم  معتاد کتاب و قهوه ام 

اکثر اوقات در حال اسکچ زدن رو کاغذ و دستمم 

موهام فره و دندونام ارتودنسی شدس اوتاکو ام و از گوش دادن جاز لذت میبرم 

۲. یک چیزی را نام ببر که در آن خوب هستی.

اممم نقاشی کردن 

اورثینک کردن تا وقتی مغزم ارور بده 

۳. رنگ موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

خاکستری مشکی و گاهی اوقات هم آبی 

کلا تم رنگ های سرد و رنگ های ابرنگی  

۴. داستان پشت اسمت چیست؟

فیرا شخصیت اصلی کتاب درباری از خار و رز عه 

وقتی کوچکتر بودم انقدر این شخص رو بخاطر شجاعتش تحسین میکردم که 

اسمش اسمم شد و از اون موقع هم روم مونده 

۵. دوست داری به کدام کشور سفر کنی و چرا؟

دیگه ژاپن رو همه‌ میخوان برن پس من هم از این قاعده مستثنا نیستم 

بعد از ژاپن تو کشور عزیز فرانسه و مصر مور علاقه های من هستن 

۶. کارتون موردعلاقه‌ات چیست؟

تیزپا ، عصر یخبندان ، باگز بانی و گربه چکمه پوش 

۷. می‌خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟

سخت ترین سوالی که درحال حاضر میتونید از من بپرسید همینه 

تصمیم گرفتم دانشگاه گرافیک بخونم پس احتمالا به نقاشی مربوطه 

۸. نکته موردعلاقه‌ات درباره دانشگاه چیست؟

  درسای اختصاصی

اینکه دیگه دخترا و پسرا جدا نیستن و میتونی با همه ارتباط داشته باشی 

۹. فصل موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

یعنی جوری که من زمستون رو دوست دارم زمستون خودش رو دوست نداره 

هوای سرد و ابری رو با هیچ چیز عوض نمی‌کنم 

این حسی که انگشتات یخ بزنن و مجبوری دستکش بپوشی رو خیلی دوست دارم 

خودم متولد این فصلم 

۱۰. غذای موردعلاقه‌ات چیست؟

اصولا آدم شکمویی نیستم ولی هر غذایی که توش پنیر پیتزا و قارچ داشته باشه 

میتونه دل منو بدست بیاره خلاصه بگم : نودل / پیتزا / ماکارونی و پنیر 

۱۱. از چه چیزی می‌ترسی و چرا؟

قبلا فکر میکردم از حشرات میترسم ولی اشتباه میکردم 

من از نوعی موجودات میترسم که تعداد دست و پاهای زیاری داشته باشن 

یعنی بیشتر از چهارتا دست و پا 

هزارپا / عنکبوت / و هر موجود دیگه ای که بنظرتون میرسه 

چندبار تو گوگل راجبش سرچ کردم ولی ظاهرا اسم علمی برای این ترس من وجود نداره 

۱۲. دوست داشتی حیوان خانگی داشتی؟

البته .... چرا که نه 

کی دلش میاد از نگه داشتن یه گربه بگذره :) 

۱۳. تعطیلات موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

روزی تعطیلی که بتونم به همه کارهایی که برنامه ریزی کردم برسم 

روز مورد علاقه من میشه 

۱۴. یک فانتزی موردعلاقه‌ات را بنویس.

آخر زمان : رشد گیاهان زیاد بشه و مردم برای زندگی زیر زمین میون یه عالمه ریشه یا بالا ترین نقطه روی درختا خونه بسازن 

۱۵. لباس موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

استایل های گرنچ/ تی شرت گشاد لباسای چهارخونه، شلوار و جلیقه لی، بوت های گنده ، کلاه پاکتی و ...

۱۶. بزرگترین رویایت برای آینده چیست؟

آدم موفقی بشم حالا تو هر زمینه که دلم خواست 

۱۷. پنج‌تا چیز جالب درباره من:

یک : بلدم کیک های خوشمزه بپزم 

دو : دقیقا روی مچ پای چپم یه خال دارم 

سه : هرجا برم یه کتاب همراهمه 

چهار : اکثرا روی دستم با خودکار یچیزی میکشم 

پنج : 

۱۸. چه چیزی خوشحالت می‌کند؟

در حال حاضر هیچی 

۱۹. چه چیزی ناراحتت می‌کند؟

قضاوت کردن / شدن 

آدمای دو رو 

وضعیت دنیا 

 

پ.ن :  منبع

 

+ اولین پست تو ادرس جدید 

++ ایگنور کنید ایگنورتون میکنم *چاقو 

۱. خودت را معرفی کن.

به نام خداوند منان 

فیرا ام در حال حاضر 16 سال و 6 ماهمه میرم یازدهم 

یه داداش کوچکتر دارم  ریاضی فیزیک میخونم  معتاد کتاب و قهوه ام 

اکثر اوقات در حال اسکچ زدن رو کاغذ و دستمم 

موهام فره و دندونام ارتودنسی شدس اوتاکو ام و از گوش دادن جاز لذت میبرم 

۲. یک چیزی را نام ببر که در آن خوب هستی.

اممم نقاشی کردن 

اورثینک کردن تا وقتی مغزم ارور بده 

۳. رنگ موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

خاکستری مشکی و گاهی اوقات هم آبی 

کلا تم رنگ های سرد و رنگ های ابرنگی  

۴. داستان پشت اسمت چیست؟

فیرا شخصیت اصلی کتاب درباری از خار و رز عه 

وقتی کوچکتر بودم انقدر این شخص رو بخاطر شجاعتش تحسین میکردم که 

اسمش اسمم شد و از اون موقع هم روم مونده 

۵. دوست داری به کدام کشور سفر کنی و چرا؟

دیگه ژاپن رو همه‌ میخوان برن پس من هم از این قاعده مستثنا نیستم 

بعد از ژاپن تو کشور عزیز فرانسه و مصر مور علاقه های من هستن 

۶. کارتون موردعلاقه‌ات چیست؟

تیزپا ، عصر یخبندان ، باگز بانی و گربه چکمه پوش 

۷. می‌خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟

سخت ترین سوالی که درحال حاضر میتونید از من بپرسید همینه 

تصمیم گرفتم دانشگاه گرافیک بخونم پس احتمالا به نقاشی مربوطه 

۸. نکته موردعلاقه‌ات درباره دانشگاه چیست؟

  درسای اختصاصی

اینکه دیگه دخترا و پسرا جدا نیستن و میتونی با همه ارتباط داشته باشی 

۹. فصل موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

یعنی جوری که من زمستون رو دوست دارم زمستون خودش رو دوست نداره 

هوای سرد و ابری رو با هیچ چیز عوض نمی‌کنم 

این حسی که انگشتات یخ بزنن و مجبوری دستکش بپوشی رو خیلی دوست دارم 

خودم متولد این فصلم 

۱۰. غذای موردعلاقه‌ات چیست؟

اصولا آدم شکمویی نیستم ولی هر غذایی که توش پنیر پیتزا و قارچ داشته باشه 

میتونه دل منو بدست بیاره خلاصه بگم : نودل / پیتزا / ماکارونی و پنیر 

۱۱. از چه چیزی می‌ترسی و چرا؟

قبلا فکر میکردم از حشرات میترسم ولی اشتباه میکردم 

من از نوعی موجودات میترسم که تعداد دست و پاهای زیاری داشته باشن 

یعنی بیشتر از چهارتا دست و پا 

هزارپا / عنکبوت / و هر موجود دیگه ای که بنظرتون میرسه 

چندبار تو گوگل راجبش سرچ کردم ولی ظاهرا اسم علمی برای این ترس من وجود نداره 

۱۲. دوست داشتی حیوان خانگی داشتی؟

البته .... چرا که نه 

کی دلش میاد از نگه داشتن یه گربه بگذره :) 

۱۳. تعطیلات موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

روزی تعطیلی که بتونم به همه کارهایی که برنامه ریزی کردم برسم 

روز مورد علاقه من میشه 

۱۴. یک فانتزی موردعلاقه‌ات را بنویس.

آخر زمان : رشد گیاهان زیاد بشه و مردم برای زندگی زیر زمین میون یه عالمه ریشه یا بالا ترین نقطه روی درختا خونه بسازن 

۱۵. لباس موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

استایل های گرنچ/ تی شرت گشاد لباسای چهارخونه، شلوار و جلیقه لی، بوت های گنده ، کلاه پاکتی و ...

۱۶. بزرگترین رویایت برای آینده چیست؟

آدم موفقی بشم حالا تو هر زمینه که دلم خواست 

۱۷. پنج‌تا چیز جالب درباره من:

یک : بلدم کیک های خوشمزه بپزم 

دو : دقیقا روی مچ پای چپم یه خال دارم 

سه : هرجا برم یه کتاب همراهمه 

چهار : اکثرا روی دستم با خودکار یچیزی میکشم 

پنج : 

۱۸. چه چیزی خوشحالت می‌کند؟

در حال حاضر هیچی 

۱۹. چه چیزی ناراحتت می‌کند؟

قضاوت کردن / شدن 

آدمای دو رو 

وضعیت دنیا 

 

پ.ن :  منبع

 

+ اولین پست تو ادرس جدید 

++ ایگنور کنید ایگنورتون میکنم *چاقو 

Notes ۲
" نوزده سوال مرینا "

" نوزده سوال مرینا "

" نوزده سوال مرینا "

۱. خودت را معرفی کن.

به نام خداوند منان 

فیرا ام در حال حاضر 16 سال و 6 ماهمه میرم یازدهم 

یه داداش کوچکتر دارم  ریاضی فیزیک میخونم  معتاد کتاب و قهوه ام 

اکثر اوقات در حال اسکچ زدن رو کاغذ و دستمم 

موهام فره و دندونام ارتودنسی شدس اوتاکو ام و از گوش دادن جاز لذت میبرم 

۲. یک چیزی را نام ببر که در آن خوب هستی.

اممم نقاشی کردن 

اورثینک کردن تا وقتی مغزم ارور بده 

۳. رنگ موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

خاکستری مشکی و گاهی اوقات هم آبی 

کلا تم رنگ های سرد و رنگ های ابرنگی  

۴. داستان پشت اسمت چیست؟

فیرا شخصیت اصلی کتاب درباری از خار و رز عه 

وقتی کوچکتر بودم انقدر این شخص رو بخاطر شجاعتش تحسین میکردم که 

اسمش اسمم شد و از اون موقع هم روم مونده 

۵. دوست داری به کدام کشور سفر کنی و چرا؟

دیگه ژاپن رو همه‌ میخوان برن پس من هم از این قاعده مستثنا نیستم 

بعد از ژاپن تو کشور عزیز فرانسه و مصر مور علاقه های من هستن 

۶. کارتون موردعلاقه‌ات چیست؟

تیزپا ، عصر یخبندان ، باگز بانی و گربه چکمه پوش 

۷. می‌خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟

سخت ترین سوالی که درحال حاضر میتونید از من بپرسید همینه 

تصمیم گرفتم دانشگاه گرافیک بخونم پس احتمالا به نقاشی مربوطه 

۸. نکته موردعلاقه‌ات درباره دانشگاه چیست؟

  درسای اختصاصی

اینکه دیگه دخترا و پسرا جدا نیستن و میتونی با همه ارتباط داشته باشی 

۹. فصل موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

یعنی جوری که من زمستون رو دوست دارم زمستون خودش رو دوست نداره 

هوای سرد و ابری رو با هیچ چیز عوض نمی‌کنم 

این حسی که انگشتات یخ بزنن و مجبوری دستکش بپوشی رو خیلی دوست دارم 

خودم متولد این فصلم 

۱۰. غذای موردعلاقه‌ات چیست؟

اصولا آدم شکمویی نیستم ولی هر غذایی که توش پنیر پیتزا و قارچ داشته باشه 

میتونه دل منو بدست بیاره خلاصه بگم : نودل / پیتزا / ماکارونی و پنیر 

۱۱. از چه چیزی می‌ترسی و چرا؟

قبلا فکر میکردم از حشرات میترسم ولی اشتباه میکردم 

من از نوعی موجودات میترسم که تعداد دست و پاهای زیاری داشته باشن 

یعنی بیشتر از چهارتا دست و پا 

هزارپا / عنکبوت / و هر موجود دیگه ای که بنظرتون میرسه 

چندبار تو گوگل راجبش سرچ کردم ولی ظاهرا اسم علمی برای این ترس من وجود نداره 

۱۲. دوست داشتی حیوان خانگی داشتی؟

البته .... چرا که نه 

کی دلش میاد از نگه داشتن یه گربه بگذره :) 

۱۳. تعطیلات موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

روزی تعطیلی که بتونم به همه کارهایی که برنامه ریزی کردم برسم 

روز مورد علاقه من میشه 

۱۴. یک فانتزی موردعلاقه‌ات را بنویس.

آخر زمان : رشد گیاهان زیاد بشه و مردم برای زندگی زیر زمین میون یه عالمه ریشه یا بالا ترین نقطه روی درختا خونه بسازن 

۱۵. لباس موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

استایل های گرنچ/ تی شرت گشاد لباسای چهارخونه، شلوار و جلیقه لی، بوت های گنده ، کلاه پاکتی و ...

۱۶. بزرگترین رویایت برای آینده چیست؟

آدم موفقی بشم حالا تو هر زمینه که دلم خواست 

۱۷. پنج‌تا چیز جالب درباره من:

یک : بلدم کیک های خوشمزه بپزم 

دو : دقیقا روی مچ پای چپم یه خال دارم 

سه : هرجا برم یه کتاب همراهمه 

چهار : اکثرا روی دستم با خودکار یچیزی میکشم 

پنج : 

۱۸. چه چیزی خوشحالت می‌کند؟

در حال حاضر هیچی 

۱۹. چه چیزی ناراحتت می‌کند؟

قضاوت کردن / شدن 

آدمای دو رو 

وضعیت دنیا 

 

پ.ن :  منبع

 

+ اولین پست تو ادرس جدید 

++ ایگنور کنید ایگنورتون میکنم *چاقو 

۱. خودت را معرفی کن.

به نام خداوند منان 

فیرا ام در حال حاضر 16 سال و 6 ماهمه میرم یازدهم 

یه داداش کوچکتر دارم  ریاضی فیزیک میخونم  معتاد کتاب و قهوه ام 

اکثر اوقات در حال اسکچ زدن رو کاغذ و دستمم 

موهام فره و دندونام ارتودنسی شدس اوتاکو ام و از گوش دادن جاز لذت میبرم 

۲. یک چیزی را نام ببر که در آن خوب هستی.

اممم نقاشی کردن 

اورثینک کردن تا وقتی مغزم ارور بده 

۳. رنگ موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

خاکستری مشکی و گاهی اوقات هم آبی 

کلا تم رنگ های سرد و رنگ های ابرنگی  

۴. داستان پشت اسمت چیست؟

فیرا شخصیت اصلی کتاب درباری از خار و رز عه 

وقتی کوچکتر بودم انقدر این شخص رو بخاطر شجاعتش تحسین میکردم که 

اسمش اسمم شد و از اون موقع هم روم مونده 

۵. دوست داری به کدام کشور سفر کنی و چرا؟

دیگه ژاپن رو همه‌ میخوان برن پس من هم از این قاعده مستثنا نیستم 

بعد از ژاپن تو کشور عزیز فرانسه و مصر مور علاقه های من هستن 

۶. کارتون موردعلاقه‌ات چیست؟

تیزپا ، عصر یخبندان ، باگز بانی و گربه چکمه پوش 

۷. می‌خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟

سخت ترین سوالی که درحال حاضر میتونید از من بپرسید همینه 

تصمیم گرفتم دانشگاه گرافیک بخونم پس احتمالا به نقاشی مربوطه 

۸. نکته موردعلاقه‌ات درباره دانشگاه چیست؟

  درسای اختصاصی

اینکه دیگه دخترا و پسرا جدا نیستن و میتونی با همه ارتباط داشته باشی 

۹. فصل موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

یعنی جوری که من زمستون رو دوست دارم زمستون خودش رو دوست نداره 

هوای سرد و ابری رو با هیچ چیز عوض نمی‌کنم 

این حسی که انگشتات یخ بزنن و مجبوری دستکش بپوشی رو خیلی دوست دارم 

خودم متولد این فصلم 

۱۰. غذای موردعلاقه‌ات چیست؟

اصولا آدم شکمویی نیستم ولی هر غذایی که توش پنیر پیتزا و قارچ داشته باشه 

میتونه دل منو بدست بیاره خلاصه بگم : نودل / پیتزا / ماکارونی و پنیر 

۱۱. از چه چیزی می‌ترسی و چرا؟

قبلا فکر میکردم از حشرات میترسم ولی اشتباه میکردم 

من از نوعی موجودات میترسم که تعداد دست و پاهای زیاری داشته باشن 

یعنی بیشتر از چهارتا دست و پا 

هزارپا / عنکبوت / و هر موجود دیگه ای که بنظرتون میرسه 

چندبار تو گوگل راجبش سرچ کردم ولی ظاهرا اسم علمی برای این ترس من وجود نداره 

۱۲. دوست داشتی حیوان خانگی داشتی؟

البته .... چرا که نه 

کی دلش میاد از نگه داشتن یه گربه بگذره :) 

۱۳. تعطیلات موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

روزی تعطیلی که بتونم به همه کارهایی که برنامه ریزی کردم برسم 

روز مورد علاقه من میشه 

۱۴. یک فانتزی موردعلاقه‌ات را بنویس.

آخر زمان : رشد گیاهان زیاد بشه و مردم برای زندگی زیر زمین میون یه عالمه ریشه یا بالا ترین نقطه روی درختا خونه بسازن 

۱۵. لباس موردعلاقه‌ات چیست و چرا؟

استایل های گرنچ/ تی شرت گشاد لباسای چهارخونه، شلوار و جلیقه لی، بوت های گنده ، کلاه پاکتی و ...

۱۶. بزرگترین رویایت برای آینده چیست؟

آدم موفقی بشم حالا تو هر زمینه که دلم خواست 

۱۷. پنج‌تا چیز جالب درباره من:

یک : بلدم کیک های خوشمزه بپزم 

دو : دقیقا روی مچ پای چپم یه خال دارم 

سه : هرجا برم یه کتاب همراهمه 

چهار : اکثرا روی دستم با خودکار یچیزی میکشم 

پنج : 

۱۸. چه چیزی خوشحالت می‌کند؟

در حال حاضر هیچی 

۱۹. چه چیزی ناراحتت می‌کند؟

قضاوت کردن / شدن 

آدمای دو رو 

وضعیت دنیا 

 

پ.ن :  منبع

 

+ اولین پست تو ادرس جدید 

++ ایگنور کنید ایگنورتون میکنم *چاقو 

Notes ۲